OM UNICON

HISTORIE

FLS konsernet i Danmark er en av verdens ledende leverandører av turn-key sementfabrikker, og var tidligere også aktør på det danske markedet med sementindustri ved Aalborg Portland cementfabrikken samt ferdigbetongaktivitet gjennom flere betongselskaper.

I 1988 ble FLS konsernets 8 betongselskap samlet under navnet Unicon og fikk en felles identitet, brandet med de blå og hvite striper.

Midt i 80-årene vokste Unicon Group’s internasjonale interesser med overtagelse av betongvirksomheter i North og South Carolina, USA. Deretter vokste virksomheten raskt med etablering av selskaper i Spania, inngåelse av joint-venture selskaper i Portugal og ekspansjon i Polen. Alle disse aktiviteter ble senere solgt etter et strategisk valg om å ha hovedfokus i Skandinavia.

I 1993 overtok Unicon 50 % av aksjekapitalen i Syd-Sveriges største ferdigbetongvirksomhet, AB Sydsten. I 1999 blev Unicon Group Skandinavias største leverandør av ferdigbetong med overtagelse av NOCO betong i Kristiansand, og i år 2000 Stange Betong, Franzefoss Betong samt Veidekkes ferdigbetongvirksomhet inkludert tidligere Hønefoss Ferdigbetong og Gaarder Betong. Aktivitetene i Norge ble samlet i selskapet Unicon AS. Ytterligere vekst er senere tilført ved kjøp av Innherred Betong i Nord Trøndelag og SMS betong i Møre og Romsdal, samt NCCs betongvirksomheter Bergen Betong og Dyrøy Betong.

Det er nedlagt et stort arbeid i å forene alle disse betongvirksomhetene til en felles bedriftskultur. Alle systemer i virksomheten har blitt harmonert, og det er gjennomført en rekke Kulturseminarer for alle ansatte og nyansatte for å gi eierskap til hvordan det er å være ansatt i Unicon og hva som forventes av den ansatte.

I 2004 blev Unicon og Aalborg i Danmark overtatt av det italienske konsernet Cementir.
Som den ledende ferdigbetongaktøren i Norge, er Unicon med på de største og mest krevende betongarbeidene i bygg- og anleggssektoren. Vi har støpt Nord Europas største undervannsstøp til Operaen i Oslo. Vi leverer all betong til utbyggingen av den nye Gardermoen utvidelsen. Hardangerbrua har fått sin betong fra en av våre mobile fabrikker, og vi har en lang referanseliste over kjente lokale byggverk over store deler av Sør-Norge.

Vi er stolte av at vi på denne måten er med på å bygge samfunnets viktige utviklingsprosjekter, samtidig som vi kan betjene alle våre kunder i små og store byggearbeider.

(Visited 3,841 times, 1 visits today)