KUNDESENTER

KUNDESENTER

Kontakt ditt nærmeste Unicon kundesenter når det gjelder betong:

  • Distrikt Oslo, Asker & Bærum, tlf. 02880/ 2106 6434
  • Distrikt Follo & Østfold, tlf. 09880/ 2106 6432
  • Distrikt Vestfold/ Telemark, tlf. 04880, 2106 6433
  • Distrikt Agder, tlf. 04880/ 2106 6433
  • Distrikt Innland, tlf. 03880/ 2106 6430
  • Distrikt Sør-Trøndelag, tlf. 07880/ 2106 6436
  • Distrikt Nord-Trøndelag, tlf. 07880/ 2106 6436
  • Distrikt Møre, tlf. 06880/ 2106 6435
  • Distrikt Bergen, tlf. 05880/ 2106 6431
  • Avdeling Mobil, tlf. 9096 0956

Du henvender deg til ett og samme sted med dine bestillinger, spørsmål og beskjeder. Her får du råd og veiledning, herfra styres produksjon og distribusjon av ferdigbetong. Kombinasjonen avansert teknologi og medarbeidere med solid fagkunnskap gjør det mulig å oppfylle det viktigste kravet våre kunder stiller:

Jevn og riktig kvalitet levert til avtalt tid!

Unicon kundesenter – alt om betong på samme sted.245_byggmessa1