KONTAKT

REKLAMASJON

Dersom det oppstår forhold ved bestilling eller levering som avviker fra forventningene, fyll ut skjema nedenfor og send til ditt lokale distriktsavdeling, eller ta kontakt per telefon. Reklamasjoner skal meldes innen 14 dager.

Reklamasjonsskjema må være fylt ut, og sendes til den lokale salgsavdeling, som behandler reklamasjonen snarlig. Du vil bli kontaktet av en oppnevnt saksbehandler.