KONTAKT

AVDELING MOBIL

Unicon tilbyr mobile fabrikker for produksjon av ferdigbetong på eller ved anleggsplass. De mobile anleggene tilpasses hvert enkelt prosjekt, det være seg industrianlegg, bruer, veier eller andre større oppdrag.


245_lofast_110


Inge Olav Dalen
Avdelingssjef Mobile Anlegg
ioda@unicon.no
m: 9096 0956

85_Kari

 

 

 

Kari Aarstad
Fagsjef Tilslag
kaaa@unicon.no
m: 9947 1473

ole_vidar_boeen

 

 

 

 

Ole Vidar Bøen
Produksjonsleder
ovbo@unicon.no
m: 9066 9717