FERDIGBETONG

VESTFOLD KREMATORIUM


Sted: Stokke
Arkitekt: Pushak
Utførende: Veidekke
Betong: Unicon
Byggeår: 2010

Vestfold krematorium ligger tett opp mot en vakker bøkeskog, slik at det dannes et skjermet uterom. Her er det lagt vekt på ro og estetiske kvaliteter- i løsninger og materialvalg.

Lys betong i kombinasjon med koksgrå teglstein. Vegger og gulv i lys betong. Lys betong i inngangspartiet. Gulvene har overflate i slipt og polert betong og heltre ask. Eksponerte, tunge materialer gir minsket energiforbruk til kjøling og oppvarming av bygningen.

Tyngde, ro og verdighet, men ikke unødig tungt og dystert. Det er lagt vekt på at bygget skal ivareta og balansere både følelsesmessige og funksjonelle behov. Dette innebærer å tilby verdige og religionsnøytrale ute- og innerom.

Planløsningen er organisert i tre ulike hoveddeler som gjenspeiler de ulike funksjonene i anlegget; pårørendes fløy, personalfløy og krematorieteknisk fløy. Vestfold krematorium har et mindre mottaks- og seremonirom med ca. 20 plasser. Selve kremasjonsovnene er plassert i et lyst og oversiktlig rom. Pårørende som ønsker det, kan følge kremasjonsprosessen helt ut.

Krematoriet har en stor grad av åpenhet og synlighet, for å skape et godt arbeidsmiljø og for å gjøre krematoriet til et symbol og en referanse for menneskene i regionen.


vestfold_krematorium_1 vestfold_krematorium4

(Visited 420 times, 1 visits today)