FERDIGBETONG

SØRDALSTUNNELEN LOFAST

6,5 km tunnel på E10.
Volum i prosjektet ca. 25.000 m³.
Hovedsaklig sprøytebetong. 5.000 m³”profilbetong” til betongrekkverk og banketter.
Rigg ved tunnelpåhugg:
Felles rigg med tunnel for strøm og vann, reduserer riggkost.
Lave transportkostnader.

mobile-sordalstunnelen-02-489
Sørdalstunnelen

mobile-sordalstunnelen-489

(Visited 660 times, 1 visits today)