FERDIGBETONG

E6 DOVREBANEN

Firefelts motorveg og dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa
Volum i prosjektet ca. 130.000 m³.
Hoved volumet går til “lining” i jernbanetunnelen og til sprøytebetong.
Stein fra tunnelene knuses til betongpukk. Knusingen foregår ved blandeverket.
Ferdigstilt våren 2014.

mobile-dovebanen-03-489
Dovrebanen

mobile-dovebanen-02-489

mobile-dovebanen-01-489

(Visited 434 times, 1 visits today)