FERDIGBETONG

MILJØ OG BREEAM NOR


Det er et økende fokus på utslipp av klimagasser fra byggematerialer. Unicon arbeider aktivt for å tilby betonger med reduserte klimautslipp. Unicon benytter flygeaske i betongen for å redusere karbonavtrykket/ klimautslipp pr. m³ betong. Dette har sin årsak i at det benyttes mindre sement i disse betongene, og at flyveasken som benyttes er et restprodukt fra kullfyrte kraftverk.

EPD
Norsk fabrikkbetongforening (FABEKO) har utviklet en kalkulator for beregning av betongens karbonavtykk- EPD. Denne kalkulatoren er iht ISO 14025, ISO21930 og EN15804. Unicon benytter FABEKOs kalkulator for beregning av EPD. Unicon har utdannet egne verifisører for kvalitetssikring og godkjenning av EPD for UNICON betong.

Våre miljøbetonger

Screen Shot 2015-08-14 at 2.18.21 PM
Klassifisering miljøbetong og Norsk Betongforening
Norsk Betongforening har utarbeidet en publikasjon som angir grenseverdier/ klasser for CO2– utslipp per tonn betong.

 

 

Visste du dette om betong og miljø? Se Norsk Betongforenings brosjyre.

Visste du dette om betong og miljø

 

 

 

 

 

 

(Visited 1,476 times, 1 visits today)