FERDIGBETONG

SELVKOMPRIMERENDE BETONG OG FIBER

Kombinasjonen Selvkomprimerende Betong (forkortet til SKB), og fiber, kan være et meget tidsbesparende og kostnadsreduserende alternativ for støping.SKB er en betong sammensatt for bruk i vegger, fundamenter, dekker og gulv. Betongen skal ikke komprimeres, men horisontale flater bearbeides lett i forbindelse med utstøping. I tillegg har vi gjort armeringsjobben for deg ved å tilsette fiber direkte i betongen. Type fiber og mengde er avhengig av formål og støpeobjekt.

Se også:
Ferdigarmert betong
Ferdigarmert gulv

faksimile-byggeindustrien-247

(Visited 2,826 times, 1 visits today)