BESTILLING

Levering og mottak

En betongbil kan veie over 30 tonn, vær derfor påpasselig med at veien frem til leveringsstedet tillater så tung last, og at strømledninger og trange passasjer ikke hindrer adkomst.

Dersom betongbilen og pumpen må stå i et trafikkert område, må du sørge for å innhente nødvendige tillatelser.

Det er egne regler for sikkerhetsavstander til høyspent under betongpumping og bruk av transportbånd.

Ved mottak av betong er det viktig at du gjør visuell mottakskontroll på leveransen, og forvisser deg om at du får levert den betongen som er bestilt. Dersom det er endringer eller avvik skal dette anmerkes på følgeseddelen som du kvitterer.

 

 

 

(Visited 7,191 times, 10 visits today)