BESTILLING

 

HVA MÅ DU HA KLART VED BESTILLING AV BETONG1. Kundenavn/kundenummer/ordrenummer
2. Leveringsadresse
3. Byggeplasskontakt
4. Evt. rekvisisjonsnummer/prosjektnummer
5. Prosjekttype (bolig, næring, landbruk, veg etc.)
6. Støpetype (fundament, gulv, vegg, dekke etc.)
7. Leveringsdato
8. Antall m³
9. Betongtype (bestandighetsklasse, fasthetsklasse,
steinstørrelse etc.)
10. Konsistens
11. Leveringstidspunkt 1. lass (evt. reservasjon/ ringer)
12. Leveringsrytme ( m³/ time)
13. Avlessingsmetode (bånd/ pumpe/ teleskoprenne etc.)
14. Tilsetning (stål-/ plastfiber, retarder, akselerator, ekstra varme etc.)

(Visited 11,238 times, 17 visits today)