OM UNICON

VÅR LEDELSESFILOSOFI

Vår ledelsesfilosofi tar utgangspunkt i det styrkebaserte perspektivet.

Tanken er ikke å ignorere svakhetene, men alle ledere i Unicon skal fokusere på hva han/hun kan bidra med og ikke forsøke å være noe han/hun ikke er.

Hos oss skal en leder kjenne sine egne styrker, bidra til å utvikle medarbeidernes styrker og få de riktige styrkene med på teamet.

Vi fokuserer på en rekke ledelsesmessige kompetanser som skal fremme den adferden som vi mener skaper de beste resultatene.

Dessuten sikrer et felles sett med ledelseskompetanser en felles forståelse av hva godt lederskap er i Unicon, og det styrker kulturen vår at vi har det samme «språket» for god ledelse på tvers av våre virksomheter og funksjoner.