KONTAKT

AVDELING MOBIL

Unicon tilbyr mobile fabrikker for produksjon av ferdigbetong på eller ved anleggsplass. De mobile anleggene tilpasses hvert enkelt prosjekt, det være seg industrianlegg, bruer, veier eller andre større oppdrag.


245_lofast_110


Inge Olav Dalen
Avdelingssjef Mobile Anlegg
ioda@unicon.no
m: 9096 0956