FERDIGBETONG

POLITIKK

Kvalitetspolitikk i Unicon AS

Det er Unicons Kvalitetspolitikk at våre produkter og tjenester innen alle områder:

 • Skal være levert til den tid, og på den måte som er avtalt
 • Skal oppfylle kravene til våre kunder når det gjelder jevn og forutsigbar kvalitet
 • Skal være i henhold til gjeldende standarder og forskrifter eller bedre

Alle våre produksjonsanlegg og vårt KS- system, har oppnådd godkjenning etter NS EN 206-1.

Miljøpolitikk i Unicon AS:

 • å følge relevante lover og regler fastsatt av offentlige myndigheter
 • å bedre miljøet ved og kontinuerlig å forberede våre egne miljøforhold og hindre forurensing
 • Å fremme en bærekraftig utvikling av produkter og teknologi
 • Å bidra til at arbeidsforhold som dels motiverer alle ansatte til å overholde miljøpolitikken, og dels sikrer at miljøstyringssystemet kontinuerlig forbedres
 • Vurdere potensielle skadevirkninger når nye produkter blir kjøpt eller produsert, og ved endringer i produksjonen ved anleggene.
 • Å bidra til at våre kunder oppnår miljømessige mål
 • Å sikre at alle ansatte og transportører har gode kunnskaper og er motivert slik at de aktivt kan bidra til Unicons miljøpolitikk
 • Arbeide for å redusere ressursforbruket og avfall
 • Sikre at alle ansatte og transportørerhar effektive beredsskapsplaner som skal følges i tilfelle ulykke
 • Registrere og håndtere miljømessige klager ved alle anlegg
 • Kommunisere åpent både internt og eksternt om selskapets miljømessige aspekter.

HMS- politikk i Unicon AS

Alle skal aktivt bidra for at Unicons ansatte og samarbeidspartnere skal komme hjem hver dag med liv og helse i behold

Arbeidsplassen skal legges til rette for:

 • Å verne om de ansattes liv og helse
 • Å gi en meningsfylt og utviklende arbeidsdag for alle
 • Å overholde den gjeldende sikkerhetslovgivningen
 • Å sikre kontnuerlig forbedring av arbeidsmiljøet gjennom lederskap, endring i holdning og systematisk og forebyggende arbeid basert på; rapportering av ulykker og risikovurderinger

Vi skal oppfylle de krav og forventninger som stilles til vår type produkter og virksomhet.
Det er viktig for oss at våre aktiviteter ikke skader det indre og ytre miljø i tilknytning til produksjonsanleggene.

Vi organiserer oss for, og gjennomfører systematiske og målrettede aktiviteter for å gjennomføre denne HMS- politikk.