FERDIGBETONG

DOKUMENTASJON

MILJØSTANDARD NS-EN ISO 14001: 2004

Unicon har oppnådd sertifisering innen Miljøstandarden NS-EN ISO 14001: 2004. Sertifiseringen gjelder alle faste fabrikker, og viser at vi følger et miljøstyringssystem i samsvar med ISO- kravene.

 

TEKNISK DOKUMENTASJON

MILJØDOKUMENTASJON

Produksjonssertifikat for den enkelte fabrikk fås på forespørsel.
For ytterligere informasjon, kontakt teknologi ved Øyvind Sæter