ENTREPRENØR

ENTREPRENØR

Løsninger som gir et lavt energibehov til oppvarming, kjøling, ventilasjon og belysning er nøkkelen til at byggsektoren skal bevege seg i en mer miljøvennlig og energieffektiv retning.

Betong har ideelle egenskaper når det gjelder å magasinere og avgi termisk energi. Ved bevisst utnyttelse av termisk masse, flyttes overskuddsvarme fra dag til natt, og på den måten reduseres eller unngås behovet for mekanisk kjøling samtidig som oppvarmingsbehovet reduseres.

Innvendig eksponert betong i gulv, tak eller vegg kan bidra til sterkt redusert energibehov og bedre totaløkonomi.